Livligt borgermøde i Ilulissat om førtids- og alderspensionsreform

Omkring 30 nysgerrige borgere var mødt op til et borgermøde den 5. oktober på Hotel Icefiord i Ilulissat for at høre mere om Naalakkersuisuts forslag til en reform af førtids- og alderspension. På borgermødet deltog Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen, som gennemgik forslagene i hovedtræk med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål.

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen udtaler,
”Vi havde et godt borgermøde med mange gode spørgsmål. Det er vigtigt at være i dialog med borgerne, når vi laver ændringer, der har betydning for den enkeltes hverdag. Derfor skal vi også være lydhøre og turde møde borgerne.”

Og fortsætter, ”Med forslagene til en ny førtids- og alderspension målretter vi indsatsen mod de svageste i samfundet. Alle borgere skal have mulighed for at tage del i samfundet. Ingen bør holdes udenfor. Ingen skal være overflødige. Vi skal i højere grad fokusere på at udvikle menneskers ressourcer, så de kan bringes fra passiv forsørgelse til aktiv forsørgelse.
Det var der stor forståelse for på borgermødet”.

Om forslagene til en ny førtids- og alderspension
Formålet med Naalakkersuisuts reform af førtidspensionen er at få flere førtidspensionister med arbejdsevne ud på arbejdsmarkedet, enten i støttede job på særlige vilkår eller i ordinære job efter en revalideringsindsats”

Formålet med Naalakkersuisuts reform af alderspension er skabe en alderspension, der både er socialt og økonomisk bæredygtig, trods et stigende antal ældre, som tilmed lever længere. Naalakkersuisut ønsker at forbedre vilkårene for de vanskeligst stillede alderspensionister ud fra princippet ”ret og pligt og fokus på de svageste.

Naalakkersuisut vil afsætte flere midler til en styrkelse af revaliderings- og fleksjobområdet for at få flere på arbejdsmarkedet på del- eller heltid, ligesom der skal gøres meget mere for den gruppe, der er potentielle førtidspensionister.

For yderligere oplysninger, kontakt Martha Lund Olsen via ministersekretær Sina Møller Kristiansen på telefon 53 93 71