Løft af justitsområdet

Justitsområdet trænger til et væsentligt og velfortjent løft. I dag er der flere områder hvor lovgivningen på justitsområdet ikke er tidssvarende, herunder arveloven, lov om tilhold og bortvisning, dødsboskiftelov, retsplejeloven, kriminalloven og ægtefælleskifteloven. Justitsområdet er ikke hjemtaget og Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko har derfor bedt det danske Justitsministerium om at få opdateret området.

Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko udtaler: "Jeg er glad for, at Justitsministeriet har set behovet for at opdatere lovgivningen på justitsområdet og har nedsat en ny enhed, som skal arbejde med det nordatlantiske område. Naalakkersuisut har et godt samarbejde med Justitsministeriet, og jeg ser frem til, at den danske Justitsminister Søren Pind og jeg i fællesskab løfter denne vigtige opgave, der ligger foran os med at gøre justitsområdet tidssvarende og give borgerne en bedre retssikkerhed."