Kielsen med nordiske statsministre

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen deltager i de nordiske statsministres årlige ”sommermøde” den 3. oktober 2015 på Marienborg. Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd og Nordens rolle i arktiske spørgsmål var på dagsordenen.

”Som regeringsleder har jeg på mødet understreget det naturlige i, at de nordiske lande sammen skaber grundlaget for politiske initiativer i internationale organer, som f.eks. Arktisk Råd og relevante FN organer. Dette er ikke mindst vigtigt for Selvstyret, fordi det nordiske samarbejde giver en mulighed for direkte politiske drøftelser om disse emner med politiske kolleger i Norden”, udtaler Kim Kielsen. 

”ABA’en (Arctic Biodiversity Assessment, red.) – som er kortlægningen af den arktiske biologiske mangfoldighed -  er et godt eksempel på nordisk samarbejde. Den er er nu fulgt op af Miljøministrene. Samtidig har vi i Ilulissat i marts i år set, at Samarbejdsministrenes diskussion af de arktiske spørgsmål førte til konkret projektstøtte til vores sælkampagne i Europa. 

Som ansvarlig Naalakkersuisoq for Nordisk Samarbejde i 2014 deltog jeg i drøftelserne af indholdet i det danske formandskabsprogram for det nordiske samarbejde 2015. Jeg er meget tilfreds med den arktiske vinkel, som efter vores drøftelser i juni 2014, også fik en plads i programmet. Norden er samlet set verdens 11. største økonomi, og derfor er de nordiske lande vigtige samarbejdspartnere for os”, udtaler Kim Kielsen. 

Baggrund 

På grund af det danske Folketingvalg blev de nordiske statsministres traditionelle sommermøde først holdt i dag, lørdag den 3. oktober, på Marienborg. Til Statsministermødets nordiske dagsorden var regeringslederne fra Færøerne, Åland og Grønland også indbudt sammen med Nordisk Råds præsident samt generalsekretæren for Nordisk Ministerråd. 

På billedet er: Nordisk Råds præsident, Höskuldur PhorhallssonNordisk råds sekretariats direktør, Britt BohlinNordisk Ministerråds Generalsekretær, Dargfin Høyboten og Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen.


For nærmere information, kontakt venligst: Ministersekretær Karen Motzfeldt, email: karm@nanoq.gl Mobil: +299 562450.