Ny EU lovgivning om import af sælprodukter

Ny EU lovgivning vedr. import af sælprodukter

EU’s Ministerråd har i går med 23 stemmer for, 1 imod og 4 afståelser stemt for revideringen af forbuddet mod handel og import af sælskindsprodukter til det europæiske marked.

Medlem af Naalakkersuisut Karl-Kristian Kruse havde foretrukket, at EU aldrig havde indført et forbud mod indførsel af sælprodukter, da det var en beslutning baseret på følelser og ikke fakta.

EU’s Ministerråd stemte den 1. oktober 2015 om en revidering af forordningen om forbud mod handel med sælprodukter. Undtagelsen for sæljagt fra Inuit samfund er bevaret, således at inuitprodukter fortsat vil kunne sælges til og i EU. Undtagelsen omfatter desuden retten til at besidde og medbringe sælskind til privat brug. Handel med sælprodukter fra reguleringsfangst for beskyttelse af marine ressourcer bliver forbudt i EU fremover.

WTO

EU forbød handel med sælprodukter i 2009 af hensyn til europæiske borgeres bekymringer ved sælfangst. Forordningen tillod dog to undtagelser, en for produkter fra sæler fanget af Inuit og andre oprindelige samfund og den anden for småskala reguleringsfangst for at sikre en bæredygtig forvaltning af marine ressourcer. I juni 2014 udfordrede Verdenshandelsorganisationens (WTO) afgørelse disse undtagelser med den begrundelse, at de kunne have diskriminerende virkninger. Dette forpligtede EU til at opdatere sine regler om handel med sælprodukter.

Stramning af Inuitundtagelsen

Den endelige tekst omfatter et sæt af nye kriterier, hvorunder sælprodukter fra fangst udført af Inuit og andre oprindelige samfund kan markedsføres: fangstmetoderne skal tage behørigt hensyn til dyrevelfærd, fangsten skal være en del af samfundets tradition og skal bidrage til dets underhold. Inuitundtagelse er således beholdt med en klar henvisning til behovene i sådanne samfund for mad, indkomst og for at understøtte et bæredygtigt levebrød. Kommissionen kan begrænse eller forbyde markedsføring af sælprodukter fra denne fangst, hvis der er bevis for, at fangsten primært gennemføres med et kommercielt formål.

Information og analyse af konsekvenser af forbuddet

Der er endvidere indsat en paragraf, som henviser til behovet for at informere offentligheden og toldmyndigheder ordentligt om, at sælprodukter med oprindelse fra Inuit og andre oprindelige samfunds fangster er lovlige. Informationsforpligtigelsen skal være med til at modvirke det negative image sæljagt grundet mange års modkampagne lider under. Inden 2020 skal kommissionen rapportere om medlemslandenes gennemførelse af reglerne og indvirkningen af disse på Inuit samfund.

Forbuddet har, trods en intention om ikke at påvirke inuitsamfund negativt, haft alvorlige konsekvenser for Grønland, da salgsdata fra Great Greenland A/S viser, at Inuitundtagelsen reelt set ikke fungerer i praksis. Bl.a. er der i EU ikke forbrugertillid til Inuit-sælprodukter.

Forordningen sidestiller kommercielle aktiviteter og afsætning af sælprodukter som værende negativt, og noget som forbydes uden skildring til bæredygtigheden i den pågældende ressourceudnyttelse. Dette er en bekymrende udvikling.

Omsætning af produkter fra forvaltningsmæssig regulering fjernes fra forordningen. Dette viser en politisk accept af, at udsmid af en ressourceudnyttelse er at foretrække frem for nogen type af omsætning. På trods af at både EU og Norden er i en politisk periode med fokus på bioøkonomi og i særdeleshed blå bioøkonomi. Dette er ligeledes en bekymrende udvikling.

Den endelige forordning er blevet forhandlet på plads mellem Europa Parlamentet, EU kommissionen samt EU's ministerråd, hvor EU's medlemsstater er repræsenteret. Siden EU Kommissionen i februar 2015 fremkom med et udkast til revidering af forordning om et forbud på handel med sælskindsprodukter har der været tæt samarbejde mellem Grønlands Selvstyre og Udenrigsministeriet omkring forordningsforslaget. Naalakkersuisuts indsats for at modvirke yderligere stramning af forbuddet er præsenteret under politiske besøg i Bruxelles af medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug, udvalgsmedlemmer og folketingsmedlemmer samt af parlamentarikere med samme holdning.

Sælforordningen har svækket tilliden til EU i Arktisk og påvirket processen imod optagelse af EU som observatør i Arktisk Råd.

Forordningen træder i kraft efter offentliggørelse i det Europæiske Lovtidende (”Official Journal of the European Union”) 18. oktober 2015. 

Link til Europaparlamentets vedtagne forordningstekst af 18. oktober 2015:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/seal_hunting.htm

 

 

 

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl tlf. 34 53 04