Voldtægtsforbrydere skal i behandling

Den 7. september bragte KNR’s nyheder på nettet en artikel med overskriften ”Grønland har flest voldtægter per indbygger”. Overskriften kan give indtryk af, at Grønland er det land i verden, hvor der bliver begået flest voldtægter. Tallene er alvorlige og bekymrende, men giver ikke det fulde billede af virkeligheden.

Tallet i KNR’s artikel stammer fra den danske avis Metroxpress og baserer sig på internationale sammenligninger af anmeldte voldtægter. Der er et væld af usikkerheder forbundet med statistisk sammenligninger på tværs af lande. Anmeldelsestilbøjeligheden i Grønland generelt er højere end i andre lande, ligesom sammenligningen ikke tager højde for de store mørketal og de forskellige retsopfattelser landene imellem.

Vi har omfattende, forskningsbaserede undersøgelser som fx ”Unges Trivsel i Grønland” (2011), der giver os et pålideligt billede af omfanget og karakteren af seksuelle overgreb i vores samfund. Disse undersøgelser viser, at vi står med en stor udfordring, og at der er behov for at styrke vores indsats mod seksuelle overgreb.

Jeg finder det positivt, at grønlandske kvinder i stigende grad siger fra overfor seksuelle overgreb og anmelder overgreb til Politiet. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at støtte kvinder i at anmelde vold og seksuelle overgreb.

Som ansvarlig på socialområdet er det mit primære fokus at forebygge den seksuelle vold. Det vil jeg blandt andet gøre ved at oprette behandlingstilbud til krænkere, så vi kan forebygge, at voldsforbrydelser gentager sig. Endvidere er vi i gang med en indsats, som skal sikre en tættere koordinering mellem krisecentrene og familiecentrene. Jeg er ikke afvisende overfor, at mere kan gøres for at forebygge voldtægt.

Det er vigtigt, at vi samarbejder på tværs af ressortområder. I den forbindelse glæder jeg mig over, at flere af mine kollegaer i Naalakkersuisut opfordrer til et bredt samarbejde. Bl.a. kan nævnes det store fokus på alkoholens skadelige virkninger og betydningen af et godt misbrugsbehandlingstilbud. Alle de indsatser, som Naalakkersuisut har igang skal sikre, at vores børn og unge kan vokse op i et trygt samfund uden risiko for seksuelle overgreb.

Til sidst vil jeg gerne fastslå, at Naalakkersuisut ser voldtægt som en forbrydelse og en krænkelse, som vi ikke vil acceptere i vores samfund. Mange voldtægtsramte kvinder kæmper med følelser som skyld, skam og selvbebrejdelser, og mange – især unge piger - tror, de står alene. Det er vigtigt, vi sender et budskab om, at de ikke er alene, og at vi som samfund er parate til at hjælpe dem.

Med venlig hilsen

Martha Lund Olsen

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender

 

 

 

For yderligere informations, venligst kontakt: Sina Møller Kristiansen, Ministersekretær, Tlf. 34 69 49, E-mail: nimk@nanoq.gl