Kogepåbud i Tasiusaq ved Nanortalik

Fund af bakterier i drikkevandet
Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet. Beboerne skal derfor koge deres vand, inden det drikkes.

Kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultat.

For yderlige oplysninger kan der rettes henvendelse til Sanne Eline Wennerberg, på telefon 34 50 00