Ledighedstal

I anledning af indslaget i Qanorooq torsdag den 24. september 2015, hvori der blev oplyst, at der findes 4000 arbejdsløse i Grønland, skal dette tal hermed præciseres.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq skal i den forbindelse henvise til de seneste publicerede tal fra Grønlands statistik, hvoraf det fremgår at der i august måned 2015 blev i alt 2.712 personer registreret som arbejdssøgende, heraf 380 i bygderne. Dette er et samlet fald på 455 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før i 2014.

For yderlige oplysninger kan der rettes henvendelse til Departementschef Jørn Skov Nielsen på telefon 34 56 34.