Ironbarks ansøgning om udnyttelsestilladelse

Ironbark har indgivet en ansøgning om tilladelse til udnyttelse af en zink- og blyforekomst ved Citronen Fjord i Nordøstgrønland. Selskabet har i den forbindelse indsendt de lovpligtige forslag til en vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) og til en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) samt et udkast til en undersøgelse af sejladsmæssig sikkerhed. Dokumenterne er nu sendt ud til offentlig høring og kan læses her: Høring af VSB og VVM redegørelse 

Høringsperioden løber fra 23. september til den 1. december. I høringsperioden vil Naalakkersuisut invitere til offentlige høringsmøder i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Kangerlussuaq. Derudover vil der i januar 2016 blive afholdt særlige borgermøder om projektet i Qaanaaq og Tasiilaq.

Nærmere information om de præcise tidspunkter for afholdelse af høringsmøderne og de særlige borgermøde vil snarest blive meddelt.

Høringsmøderne og borgermøderne skal gerne give de fremmødte borgere mulighed for at blive informeret og få besvaret deres spørgsmål til projektet.

For nærmere information: Råstofdepartementet, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel samt Departementet for Natur, Miljø og Justitsområde