Landbrugere får hjælp

Hjælp til indkøb af ekstra foder til landbrugere i Sydgrønland

Den 18. september 2015 har Finansudvalget godkendt ansøgningen fra Naalakkersuisut om støtte til indkøb af ekstra foder til landbrugere i Sydgrønland.

Finansudvalget har godkendt følgende:
- at der arbejdes for forebyggende tiltag fra Konsulenttjenesten for Landbrug, herunder rådgivning om hvornår vanding skal starte, samt at der arbejdes for at fåreholdersteder får adgang til vandingsanlæg til kunstvanding af markerne,

- at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) bemyndiges til at udstede ekstraordinære driftskrediter til tørkeramte landbrugere, jf. § 17 om nødværgemæssige karakter i Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug,

- at APNN bemyndiges til at give tilskud på 75 % af beløbet og yde rentebærende lån for de resterende 25 % med en løbetid på 3 år – og tilbagebetaling med start fra 2016, jf. 18, stk. 4 i ovennævnte lov.

Det er en forudsætning, at en ansøger af erhvervsfremmelån betinges til ikke at reducere størrelsen af deres besætning. Fravigelsen af kravet om 10 % eget indskud er som følge af den ekstraordinære tørkesituation.

APNN er i samråd med Konsulenttjenesten for Landbrug parat til den administrative del af opgaven.

Der henvises til et åbent brev fra borgmesteren i Kommune Kujalleq af 20. august 2015 med anmodning om krisehjælp til det tørkeramte landbrug. På baggrund af henvendelsen har forretningsudvalget for Landbrugsrådet afholdt et møde d. 21. august 2015, hvor det indstilles at der handles hurtigt og at Naalakkersuisut og Finansudvalget giver de nødvendige bevillinger således at krisen minimeres.
Landbrugsrådet så tørke-situationen som en alvorlig krise og anmodede derfor Naalakkersuisut og Inatsisartut om at betragte sagen som nødsituation.
Nærmere information kan fås ved henvendelse hos:


Afdelingschef Amalie Jessen amalie@nanoq.gl tlf. 345304 eller Afdelingschef Pollas Lyberth, poly@nanoq.gl tlf. 345302