Ekstra narhvalskvote til Tasiilaq

Naalakkersuisut vedtog den 17. september 2015 en forhøjelse på 10 ekstra narhvaler til forvaltningsområdet Tasiilaq.

Fangerforeningen fra Sermiligaaq havde rettet henvendelse til APNN med anmodning om ekstrakvote på narhvaler, da deres lokale narhvals- og isbjørnekvote var blevet opbrugt og de har ikke mange andre muligheder.

APNN gør opmærksom på, at der generelt ikke vil ske yderligere kvoteforhøjelse resten af året.

Fangst af narhvaler skal foregå jvf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til afdelingschef Amalie Jessen, tlf. nr. +299 34 53 04, amalie@nanoq.gl