Efterladte moskusokser på Sigguk

Jagtbetjenten fra Upernavik har i forbindelse med sit arbejde i forvaltningsområdet stødt på adskillige efterladte moskusokser på Sigguk. De pågældende moskusokser er blevet skudt og efterladt på stedet. Naalakkersuisoq for Fangst betragter dette som en alvorlig sag og kan på ingen måde acceptere denne adfærd i forbindelse med fangst. APNN oplyser, at der i forbindelse med denne sag er tale om overtrædelse af følgende bestemmelser i Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af moskusokser fra 27. juni 2013:

  • Der blev på det pågældende sted fundet adskillige moskusokser, som var blevet skudt og efterladt på stedet og der er i den pågældende bekendtgørelse således tale om overtrædelse af § 12, hvor der står, at alt kød fra nedlagt moskusokse skal medbringes fra fangsten.
  • Licenserne til fangst af moskusokser i det pågældende forvaltningsområde blev fordelt ved lodtrækning og en licens gælder således kun til fangst af en enkelt moskusokse. Da der er fanget flere moskusokser end det antal fangere, der deltog ved fangsten, er der også tale om overtrædelse af § 6, hvor der står, at kun personer, som har licens samt gyldigt jagtbevis må nedlægge moskusokser. Denne paragraf indeholder desuden en bestemmelse om, at licensen er personlig og ikke må overdrages eller sælges til andre.
  • Ifølge § 20 i den pågældende bekendtgørelse skal skemaet på licensens bagside udfyldes med fangstmelding og returenes til kommunen ligesom fangst og anskydninger af moskusokser ifølge § 21 skal rapporteres ved brug af årsskemaet i PINIARNEQ og indsendes til APNN.

Overtrædelser af bestemmelserne i den pågældende bekendtgørelse kan medføre bøde samt frakendelse af retten til at have fritids- eller erhvervsjagtbevis og dermed retten til at få tildelt licens til moskusoksejagt. APNN oplyser desuden, at den pågældende sag på behørig vis vil blive overdraget til Politiet.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til fg. Afdelingschef Nuka Møller Lund, tlf. nr. +299 345345, numl@nanoq.gl