Fællesfangstkvoten for sildepisker

Overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har med inddragelse af KNAPK og KANUKOKA besluttet at overføre 19 harpunkanonkvoter til fællesfangstkvoten for sildepisker således, at der er 80 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af fangststatus og kvotegruppens enige indstilling besluttet at overføre 19 sildepiskere til fællesfangstkvoten i Vestgrønland med virkning fra og med den 17. september 2015. Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen og kan først startes, når kommunalbestyrelsen efter høring af den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.

Den 23. december 2014 og 18. februar 2015 blev der ved pressemeddelelse orienteret om en årlig kvote på 179 sildepiskere i Vestgrønland. 45 sildepiskere kunne fanges som fællesfangst og 134 blev tildelt harpunfangsten. Den totale kvote for Østgrønland er på 15 dyr.

Pr. 8. september var der opfanget 39 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 31 sildepiskere ved harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 29 og 80 stk. efter overførsel. I Østgrønland var der fanget 2 sildepiskere, givende en restkvote på 13.

Overførsel (øgelse) bliver følgende i Vestgrønland:   
Qaasuitsup kommunia  10 
Qeqqata kommunia 
Kommuneqarfik Sermersooq 
Kommuni Kujalleq 
Total  19 

For pukkelhval beholder alle fire kommuner deres nuværende fordeling af pukkelhvalkvote og licenstildeling.

Vestgrønland  Fangt  Kvote 2015 
Qaasuitsup   0 3
Qeqqata   2 3
Sermersooq   2
Kujalleq   0

Bilag: Fangststatus for fællesfangst på sildepisker pr. 8.september 2015 for Vest- og Østgrønland.