Første statusrapport udkommet

Assaat

Statusrapporten giver en oversigt over kommissionens overordnede arbejde siden nedsættelsen i juli 2014 og frem til juli 2015. Rapporten indeholder statusredegørelse for kommissionens planer og strategi samt aktiviteter.

”Kommissionen havde, inden for rammerne af kommissoriet, et bredt perspektiv og dermed i vid udstrækning mulighed for at definere kursen for processen. I statusrapporten giver vi et overblik over hvilke initiativer vi har igangsat, og hvilke planer vi har for det videre arbejde i de kommende år.

Et vigtigt element i arbejdet er, at Grønlands Forsoningskommission arbejder for befolkningen i Grønland, og en inddragelse i forsoningsarbejdet har til hensigt at give befolkningen forståelse og medejerskab af forløbet. Kommissionen er derfor kommet godt i gang med at indsamle beretninger og komme i dialog med borgerne, netop for at skabe et overordnet indblik i borgernes syn på forskellige forhold.

Det er vigtigt, at de forskellige grupper borgere i samfundet, det være sig mellem generationerne, mellem by og bygd, mellem kønnene, mellem de forskellige sproggrupper osv., bliver hørt, og så vidt muligt inddraget i debatter og udveksling.  Således vil den viden kommissionen indsamler tage udgangspunkt i borgernes egne erfaringer, hukommelser og nutidige oplevelser sideløbende med, at der laves faghistoriske og samfundsfaglige studier,” siger Jens Henrich på vegne af kommissionen.

Rapporten der er på begge sprog kan findes på kommissionens hjemmeside: saammaatta.gl.

 

Kontakt:
Forsoningskommissionens sekretariat
Mari Kleist
marh@nanoq.gl
+299 53 78 28