Kommentar til debat om servicekontrakter

Knud Kristiansen

Jeg har i de seneste dage fulgt debatten om servicekontrakter om passagerbefordring, som af gode grunde fylder meget hos hele befolkningen. Ikke mindst set i lyset af at de nuværende servicekontrakter udløber med årets udgang, hvormed det for nuværende kan være vanskeligt at planlægge juleferie og anden rejseaktivitet i 2016.

Indledningsvist skal jeg slå fast, at jeg er meget optaget af, at servicekontrakterne falder på plads således at disse ulemper i videst muligt omfang minimeres og så de rejsende hurtigst overhovedet muligt kan planlægge deres rejseaktiviteter.

Som det er de fleste bekendt, er servicekontrakterne blevet forlænget med operatørerne, senest i forbindelse med valgudskrivelsen til Inatsisartut i 2014. Da jeg tiltrådte, var det min klare ambition at gøre brug af den unikke mulighed, det er at gentænke hele servicekontraktsystemet på en sådan måde, at vi opnår mest trafik for pengene samtidig med at vi opnår gennemsigtighed i prisstrukturen og sammenhæng i trafikstrukturen.

Netop sammenhæng er et nøgleord, når det kommer til infrastrukturen, og som det er de fleste bekendt, arbejder vi i Naalakkeruisut målrettet med at skabe en fremtidig infrastruktur, der binder hele landet sammen på en tidssvarende, sammenhængende og pålidelig måde. Servicekontrakterne og den deraf afledte betjening af yderdistrikterne er et vigtigt element i at skabe denne sammenhæng.

Samtidig er det vigtigt, at servicekontrakterne er i harmoni med den samlede infrastruktur. Det betyder, at det er afgørende, at kontrakterne indgås på en sådan måde, at de i videst mulige udstrækning tager højde for de store ændringer i infrastrukturen, vores land står overfor. For at lykkes hermed, er det hensigtsmæssigt at have en vis klarhed over perspektiverne for udviklingen af infrastrukturen, hvilket i vid udstrækning opnås ved Inatsisartuts behandling af Naalakkersuisuts infrastrukturpakker på luftfartsområdet på dette års efterårssamling.

Med den relativt sene vedtagelse af Finanslov 2015 og en efterfølgende god dialog med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, har jeg måttet konstatere, at det bliver vanskeligt i år, at skabe den bedste løsning for vores land, der indfrier alle de høje og gode forventninger til resultatet. Dette skyldes primært den korte periode, der er tilbage, inden de nye kontrakter skal træde i kraft.

Derudover har et antal nye operatører meldt sig som interesserede, og det er af afgørende betydning for mig, at alle sten vendes i denne sag, så vi inviterer alle potentielle operatører til at byde på opgaverne. Hermed får vi for mig at se de bedste muligheder for at skabe den ønskede sammenhæng – måske hvor vi på nye måder kombinerer flere operatørers forskellige spidskompetencer, i én sammenhængende løsning til glæde og til gavn for hele vores samfund.

Så for at få det bedste forhandlingsresultat, hvor alle ønskerne til trafikstrukturen kobles med alle operatørers tilbud i god tid til at gennemføre en ordentlig og gennemsigtig proces, har Naalakkersuisut med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs godkendelse i sinde at forlænge de nuværende servicekontrakter i op til et år, indtil helt nye servicekontrakter træder i kraft. Nye servicekontrakter der afspejler gennemsigtighed og sammenhæng og samtidig harmonerer med en kommende luftfartsinfrastruktur

Allerede indenfor kort tid vil nuværende og kommende operatører blive inviteret til at afgive tilbud på de kommende trafikopgaver. Mit departement har allerede modtaget positive tilkendegivelser fra Air Greenland, Disko Line, Arctic Umiaq Line, Aluu Airlines / Bristow Group samt GreenlandCopters, som alle vil modtage en invitation til at forhandle.

Slutteligt vil jeg gerne kvittere for det utroligt gode samarbejde, jeg oplever at have med alle nuværende operatører, som samlet tilkendegiver at have forståelse for baggrunden for forlængelsen og for mine ønsker om en kommende trafikstruktur. Jeg er sikker på, at vi får et rigtigt godt forhandlingsforløb, ligesom jeg er helt sikker på, at vi indenfor ganske kort tid får skabt klarhed over vilkårene for forlængelsen, så alle igen kan planlægge og købe billetter til deres rejseaktiviteter i juletiden.

Med venlig hilsen

Knud Kristiansen