Afstemning om EU forbud mod sælprodukter er endnu ikke færdig

Sælskindsprodukter

Europa Parlamentet har den 8. september 2015 med et stort flertal stemt for stramning af forbuddet mod at sælge sælprodukter i EU efter kritik fra handelsorganisationen WTO. Med denne afstemning gøres et eksisterende EU-forbud mod salg af sælprodukter endnu strammere.

Før stramningen kan implementeres, skal der først ske en endelig afstemning i EU inden den 18. oktober 2015, som er WTO’s deadline for opfølgning af WTO-dommen fra 2014.

Stramningen betyder for det første, at den nuværende inuit-undtagelse bliver præciseret, således at inuit samfund kun må sælge sælprodukter, hvis fangsten lever op til visse dyrevelfærdsstandarder og er en del af deres tradition.

Naalakkersuisut har i sit høringssvar udtalt sig, at inuit-undtagelsen i forbuddet ikke har virket efter hensigten. Naalakkersuisut har påpeget, at sælskindseksporten fra Grønland er faldet kraftigt efter indførelsen af forbuddet i 2009. Blandt andet fordi forbrugertilliden blandt europæiske forbrugere er blevet skadet på grund af misinformation og manglende forståelse. EU valgte at stramme undtagelsen uden at lave en konsekvensanalyse.

For det andet bliver det fremover forbudt indenfor EU at sælge produkter fra sæler, der er blevet nedlagt for at holde sælbestande nede af hensyn til fiskeri. Samtidig er det besluttet at de nedlagte sæler smides ud og må ikke anvendes. Denne udvikling er bekymrende.

Grønland og Danmark har fra starten været kritiske over for forbuddet mod salg af sælprodukter, siden det blev indført i 2009 bl.a. med henvisning til bæredygtighedsprincippet.

Ved afstemningen har Europa-Parlamentet dog kommet Grønland i møde og godkendt, at EU-Kommissionen skal lave en oplysningskampagne, der skal bekæmpe den negative opfattelse i EU befolkningen af inuits traditionelle sælfangst.

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos Afdelingschef Amalie Jessen, amalie@nanoq.gl – tlf. nr. 345304