Hør om Svanemærket og grønne indkøbsvaner

I Grønland er der færre svanemærkede varer i butikkerne end i andre nordiske lande. Det islandske Svanesekretariat er i denne uge i Nuuk for at udbrede kendskabet til det nordiske miljømærke.

Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet afholder i samarbejde med repræsentanterne for det nordiske miljømærke et møde tirsdag den 8. september kl. 10. Mødet holdes i auditoriet på Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet i Nuuk. Alle er velkomne.

Formålet med mødet er at øge både forbrugere og virksomheders kendskab til Svanemærket og at diskutere og rådgive om, hvordan indkøbsvaner kan målrettes miljømærkede produkter.

Mødet åbnes af Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet, Mala Høy Kúko.

Find mere information her:

• Information om det nordiske miljømærke: http://ecolabel.dk/da/
• Rapporter om det nordiske miljømærke i småsamfund: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701092/FULLTEXT01.pdf
• Succeshistorier om det nordiske miljømærke i småsamfund:http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A702000&dswid=5290

Kontakt:

Ministersekretær Elise Uupi Kuitse, mobil: (+299) 551914, email: eukl@nanoq.gl