Gældende regler for fangst af rensdyr og moskusokser

APNN skal hermed på baggrund af rensdyr- og moskusoksejagtens forløb sommer og efterår 2015 gøre opmærksom på følgende regler, der iht. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr hhv. bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser er gældende.

  • Efter fangst af rensdyr og moskusokser skal alt kød iht. § 12 i begge bekendtgørelser medbringes fra fangstpladsen. Det er altså forbudt at efterlade dyrekroppe og lignende i terrænet.
  • Det er ifølge § 14, stk. 3, i begge bekendtgørelser forbudt at medtage hunde til fangstområderne ved fangst af rensdyr og moskusokser. Undtagelse er som transportmiddel i slædehundedistrikt.
  • Løse hunde, som ikke er under kommando, kan ifølge § 9, stk. 3, i Landstingslov nr. 18. af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold aflives af relevant myndighed uden erstatningsansvar overfor ejeren.

Det indskærpes således, at alt kød skal medtages fra rensdyr- og moskusoksejagt, samt at det er ulovligt at medbringe hunde ved fangst til fangstområderne for rensdyr og moskusokser. Overtrædelser af disse bestemmelser kan medføre bøde, konfiskation samt frakendelse af retten til at have jagtbevis i en tidsbegrænset periode.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til afdelingschef Amalie Jessen, tlf. nr. +299 345304, amalie@nanoq.gl