To tons laks er fanget

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, GFLK, meddeler den 1. september, at der er fanget 2.037 kg laks i Vestgrønland.

Laksefiskeriet begyndte 15. august. Kvoten er på 45 tons.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug indskærper overfor alle, som fanger laks, uanset om de er erhvervs- eller fritidsfisker, at de har rapporteringspligt. Det gælder om man har fisket med garn, krog eller stang.

De skal rapportere deres fangst, hver gang de har røgtet deres garn. Fangsterne skal rapporteres ved at ringe eller maile til Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, GFLK. GFLK@nanoq.gl

Det er meget vigtigt at alle fangster af laks rapporteres af hensyn til et fremtidigt fiskeri.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingsleder, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: emanuel@nanoq.gl