Fælles om en god skolegang

Mandag 3. august lancerer Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke en landsdækkende skolekampagne ”Atualiliiv’ - Skoleklar”, der henvender sig til forældre, med fokus på søvn, sund kost, at pakke en god skoletaske, interesse for barnets skolegang og omsorg.

Formålet med kampagnen er at give familier med børn i folkeskolen mulighed for at få den bedst mulige skolegang. For at give børnene de bedste forudsætninger for at komme igennem skoledagen og skolelivet, kan disse fokusområder være med til at lette i hverdagen.

At gå i skole er en betydningsfuld tid i børns liv, og en god skolegang kan bidrage positivt til børns læring og trivsel i skolen. Derfor er det vigtigt, at alle børn kommer godt i gang med den del af deres uddannelsesrejse og ved familiens fælles hjælp kan vi give vores børn endnu bedre muligheder.

Kampagnen er til for at motivere forældre og børnene til at deltage i hele skolens liv og være fælles om en god skolegang.

Man kan se mere på www.atualiliiv.gl og følge med på Facebook.

For yderligere oplysning kontakt Karl F. J. Davidsen på kard@nanoq.gl eller mobil nr. +299 552370