Qujaukitsoq med til Arktiske Ministermøde i Alaska

Grønland deltager i USA’s Arktiske Ministermøde i Anchorage Alaska

På et Arktisk Ministermøde i Anchorage Alaska 30.-31. august 2015 deltog Medlem af Naalakkersuisut med ansvar for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq i dag sammen med den danske udenrigsminister Kristian Jensen. Deltagelsen har været forberedt i fællesskab imellem Danmark og Grønland.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq holdt under mødet indlæg for de inviterede udenrigsministre om klimaforandringerne i Arktis, og hvordan de påvirker Grønland.

I sit indlæg fortalte Vittus Qujaukitsoq om hvordan klimaforandringerne i disse år ændrer betingelserne for fangere og fiskere i Grønland, og understregede endvidere betydningen af at forskningsprojekter foretaget i Grønland kan bidrage til bedre viden og forståelse af klimaforandringerne og de udfordringer, som verden kommer til at stå overfor i fremtiden, efterhånden som indlandsisen smelter.

I Anchorage, Alaska havde Kristian Jensen og Vittus Qujaukitsoq også mulighed for at holde et trilateralt møde med den sydkoreanske udenrigsminister om et fremtidigt erhverv, eksport og handelssamarbejde, der forventes at resultere i et erhvervsfremstød i Sydkorea i 2016.

Vittus Qujaukitsoq udtalte efter Ministermødet:

”Det er vigtigt for mig, at Kongeriget Danmarks deltagelse i Ministermødet i Anchorage, Alaska som USA’s præsident Obama har inviteret til, er sket i tæt koordination imellem den danske udenrigsminister og mig.

Vi har sammen på vores møde i Nuuk tidligere på måneden forberedt en stærk fælles platform for vores deltagelse, og koordineret vores indlæg til de inviterede udenrigsministre.

Jeg er meget tilfreds med, at det under vores deltagelse i Ministermødet i Anchorage, også er lykkedes at afholde et effektivt trilateralt møde med Sydkoreas udenrigsminister Yun Byung-se. På mødet fik vi bl.a. drøftet forbedret markedsadgang for grønlandske fiskeriprodukter til Sydkoreas vigtige marked, afholdelsen af et erhvervsfremstød i Sydkorea i 2016, samt intensivering af samarbejdet imellem Sydkoreas ”Korea Polar Research Institute” og Grønland."

Torsdag den 27. august deltog Vittus Qujaukitsoq som oplægsholder for det danske udenrigsministeriums ambassadører. Det var første gang en grønlandsk minister er blevet inviteret til at holde oplæg for det danske ambassadørkorps. Oplægget som især havde fokus på øgede muligheder for samarbejde om erhvervs- og handelsmuligheder med tredjelande, blev meget positivt modtaget af ambassadørerne.

Der lægges efter det gode møde, op til at Grønland også fremover vil modtage en invitation til at deltage på ministerniveau i det årlige møde for Danmarks ambassadører.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoqs tale (på engelsk)

 

For yderligere oplysninger kontakt
Udenrigsdirektør Kai Holst Andersen på telefon: +299 55 33 31, eller
Klimaspecialist Pernille Bengtsen på telefon +45 31 79 78 81