Slutopgørelse vedr. skatter for 2014

31. august 2015 udbetaler Skattestyrelsen overskydende skatter for skatteåret 2014 på 149,4 mio. kr. til 22.021 personer.

Af de 149,4 mio. kr. er der ved modregning, indtræden og udlæg inddrevet 41,7 mio. kr. (ca. 28 % af den samlede udbetaling) til dækning af restancer til de offentlige.
25,8 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de Grønlandske kommuner, Ini A/S, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 16 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Skatteydere hvis overskydende skat helt eller delvist er anvendt til dækning af restancer til det offentlige modtager særskilt underretning herom.

For dem der har oplyst bankkonto ved selvangivelsen for 2014 får udbetalt overskydende skat den 31. august 2015.
For dem der ikke har oplyst bank konto vil få tilsendt check den 31. august 2015.

I foråret 2015 udbetalte Skattestyrelsen overskydende skatter ved § 15 for skatteåret 2014 på 22,1 mio. kr. til 1.474 personer.

Af de 22,1 mio. kr. har der været modregning, indtræden og udlæg inddrevet 3,4 mio. kr. (ca. 15 % af den samlede udbetaling) til dækning af restancer til de offentlige.
1,9 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de Grønlandske kommuner, Ini A/S, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 1,5 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Samtidig opkræves der restskatter for 2014 på 180 mio. kr. hos 10.329 skatteydere, heraf vil de 54,2 mio. kr. blive indregnet i forbindelse med forskudsregistreringen for 2016, medens de 125,8 mio. kr. opkræves i 3 rater med forfald den 01/09, 01/10 og 01/11-2015 og med sidste rettidige betalingsdag den 20. i hver af månederne.

Restskat til indregning i forskudsskatten 2016 kan indbetales frivilligt inden den 20. november 2015, således at man undgår rentetillæg på 6 %. Oplysninger om betaling heraf fremgår af slutopgørelsen.

Skatteydere der har spørgsmål omkring udbetaling af overskydende skat henholdsvis opkrævning af restskat kan, når skatteyderen har modtaget slutopgørelse og underretning om evt. inddrivelse af restancer, bedes rettet til Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen, postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 10, mail: tax@nanoq.gl

Fra den 20/8 2015 kan du hente kopi af slutopgørelsen for skatteåret 2014 på Sullissivik.gl ved hjælp af NemId.