Tørkesituationen i Sydgrønland

Savaateqarfik

Landbrugsrådets forretningsudvalg har holdt møde om tørkesituationen i Sydgrønland

Forretningsudvalg for Landbrugsrådet har afholdt et møde fredag d. 21. august 2015 for at drøfte tiltag i relation til tørke-situationen i Sydgrønland.

Tørkesituationen er meget alvorligt og Landbrugsrådet rådgiver derfor Naalakkersuisut om snarest at sørge for at der ydes ekstraordinær bevilling til tørkeramte landbrugere.

Såfremt behovet for ekstra foder viser sig at være større, at der gives dispensation til at tillade et skib til transport.

Fremadrettet er Landbrugsrådet også af den opfattelse, at der bør anskaffes de nødvendige vandingsanlæg til landbrugerne. At anskaffelse af flere vandingsanlæg er nødvendigt såfremt foder fra Grønland skal kunne skaffes stabilt i fremtiden.

Landbrugsrådet har observeret at større eller mindre tørke-situation er set de seneste år som landbrugerne selv har båret økonomisk. Tørken i år er så voldsom at Landbrugsrådet indstiller til ekstraordinært politisk tiltag.

For yderligere oplysning kontakt Niels Lund, Formand for Landbrugsrådet, telefon +299 492451