Knud Kristiansen møder dansk minister

Møde mellem Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen og Danmarks nye Energi-, Forsynings-, og Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur har i går den 24. august 2015 afholdt et særdeles konstruktivt og positivt møde med den danske minister for Energi, Forsyning og Klima Lars Christian Lilleholt.

Der var under mødet en rigtig god tone landene imellem, ligesom der var en fælles forståelse for vigtigheden af de aktuelle emner, de to ministre deler ressortområde om. 

Konkret blev der under mødet kvitteret for et godt og konstruktivt samarbejde på områderne omkring søkortlægning i Grønland og isrekognoscering – begge prioriterede områder hvorpå den danske minister gjorde det klart, at ny teknologi og en målrettet indsats vil medføre forbedrede løsninger for hele Grønland indenfor en kort årrække.

Omkring søkortlægning drøftede de to ministre den ambitiøse om end realistiske plan om at Geodatastyrelsen kortlægger og dernæst udgiver i alt 73 søkort, der dækker store dele af den grønlandske vestkyst inden 2018. I 2015 prioriteres indenskærsruten fra Kap Farvel til Upernavik, kystnære områder med en generel dybde under 200 meter samt områder med særlig interesse for erhverv og turisme. Også fremtidig søkortlægning efter 2018 blev drøftet, idet blandt andet behovet for søkortlægning af også den grønlandske østkyst blev vendt. Den danske minister oplyste, at der er tale om et prioriteret område, der er tilført ressourcer i Geodatastyrelsen, ligesom en mere fleksibel teknologi er taget i anvendelse.

Omkring isrekognoscering oplyste den danske minister, at der aktuelt arbejdes med at forbedre de vigtige iskort, og at der også her er ved at blive taget ny teknologi i form af satellitter i anvendelse. Det vil på sigt forbedre kortenes kvalitet, ligesom det udgør et fokusområde for Danmarks Meteorologiske Institut, at kortene udgives så rettidigt som muligt.

Det har et godt møde, hvor de to ministre i en venlig tone fik lejlighed til at drøfte aktuelle emner med fælles interesse. Der var gensidigt ønske om og forventning til at fortsætte det gode og ambitiøse samarbejde.

  

Med venlig hilsen

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur

Ønskes der yderligere oplysninger kontaktes:

Jensine Berthelsen

Naalakkersuisup allattaa

+299562303 / +299345450

jebe@nanoq.gl