Forsoningskommissionens rejse til nord

I de næste 14 dage tager medlemmerne af Forsoningskommissionen på en oplysningstur i Nordgrønland. Kommissionsmedlemmerne vil under rejsen oplyse om Kommissionens arbejde og mål, men også indhente befolkningens egne oplysninger og udsagn. Det oplyser medlem af kommissionen, Ida Mathiassen:

- Vi tager afsted på onsdag (26.august 2015) og besøger flere byer og bygder i nord. Vi skal til Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq og de fleste af deres bygder. Jeg tager kun til Qaanaaq og bygder og derefter tager tilbage da jeg har andre opgaver der skal klares, men de andre medlemmer af kommissionen vil holde borgermøder i både Upernavik og Uummannaq og deres bygder.

Hvad er baggrunden for Forsoningskommissionens oplysningstur nordover?

Ida Mathiassen:- Vi skal oplyse status om Kommissionens arbejde, men derudover er det kommissionens mål at indhente relevante oplysninger om forsoning blandt befolkningen, derfor vil borgermøderne arrangeres som dialogmøder, hvor kommissionen oplyser om sit arbejde men også samler på befolkningens egne bidrag og historier.

Har I specielle overskrifter til oplysningsturen?

Ida Mathiassen:- Der bliver ikke nogen specifikke overskrifter da det er en meget åben tur, der koncentrerer sig om, hvad folk har at sige, oplyse og dele med os. Derfor er vi åbne overfor flere forslag til overskrifter og emner der kan tages op. Vi vil ikke kun fortælle om kommissionens arbejde men lytte til folks egne historier, erfaringer, ideer og bidrag.

Hvad vil I bruge de oplysninger som folk kommer med?

Ida Mathiassen:- De oplysninger som Kommissionen har hentet hos befolkningen vil blive omhyggeligt set på og undersøgt, da de skal bruges som udgangspunkt til Kommissionens kommende anbefalinger efter Kommissionens arbejde er færdig i 2017.

Læs Forsoningskommissionens plan for borgermøder i byer og bygder i Nordgrønland her.