Forsoningskommissionen skal i dialog med borgerne i Nordgrønland

Kommissionen skal afholde borgermøder i adskillige steder i Nordgrønland i perioden fra den 26. august til den 16. september 2015. Kommissionen vil ligeledes indsamle narrative beretninger, der tager udgangspunkt i befolkningens egne beretninger. 

”Vi skal til borgermøderne orientere om kommissionsarbejdet og komme i dialog med borgerne for at indsamle viden. Borgerne skal kunne bidrage med oplysninger og holdninger som kan have relevans for kommissionsarbejdet, og derfor finder vi det vigtigt at nå ud til borgerne. Ved siden af borgermøderne vil vi også komme til at indhente individuelle livshistorier. Disse livshistorier vil tage udgangspunkt i befolkningens egne beretninger om hvilke positive og negative oplevelser samt udfordringer, de enkelte borgere har stået overfor. Vi glæder os til at møde og komme i dialog med borgerne.” Udtaler Ida Mathiassen på vegne af kommissionen.

Borgermøderne vil afholdes i følgende steder og tidspunkter:

Qaanaaq: Onsdag den 26.august kl. 19.30 i Avanersuaq skolen

Siorapaluk: Lørdag den 29. august kl. 11.00 i Siorapaluk skolen

Upernavik: Onsdag den 2. september kl. 19.30 i forsamlingshuset

Kullorsuaq: Torsdag den 3. september kl. 19.30 i Kullorsuaq skolen

Ilulissat: Tirsdag den 8. september kl. 19.30 i Sermermiut

Uummannaq: Torsdag den 10. september kl. 19.30 i Edvard Kruse skolen

Saattut: Lørdag den 12. september kl. 10.30 i Illu sullivik

 

Man kan følge med på kommissionens Facebookside ”Saammaateqatigiinnissaq” samt hjemmesiden www.saammaatta.gl

 

Kontakt for yderligere oplysninger: Mari Kleist, Forsoningskommissionens Sekretariat, email:marh@nanoq.gl, mobil: 537828