Invitation til borgermøder

Naalakkersuisut inviterer til borgermøder om reform af førtids- og alderspension

På Inatsisartuts efterårssamling fremlægger Naalakkersuisut forslag til en reform af førtids- og alderspension.

På en række borgermøder i slutningen af august og starten af september inviteres alle interesserede til at komme og høre mere om Naalakkersuisuts forslag til reformer af førtids- og alderspension (se nedenstående oversigt over dato og sted).

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen vil deltage i borgermøderne, der finder sted i Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Maniitsoq, Ilulissat, Aasiaat og Kangerlussuaq, og udtaler, ”Med reformerne af førtidspension og alderspension sætter vi fokus på at skabe bedre vilkår for de borgere, der har et reelt behov. Flere førtidspensionister med en arbejdsevne skal ud på arbejdsmarkedet. Jeg ser frem til at fortælle mere om vores forslag på borgermøderne”.

Flere førtidspensionister med en arbejdsevne skal i arbejde

Med reformen af førtidspension lægger Naalakkersuisut op til at få flere førtidspensionister i arbejde. Mange har et reelt potentiale for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, enten i støttede job på særlige vilkår eller i ordinære job efter en revalideringsindsats. Ved at komme væk fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet vil man blive en del af fælleskabet og dermed forbedre ens levevilkår og livskvalitet - til gavn for den enkelte såvel som for samfundet.

”Ret og pligt og fokus på de svageste”

Formålet med en reform af alderspension er skabe en alderspension, der både er socialt og økonomisk bæredygtig, trods et stigende antal ældre, som tilmed lever længere.
Det er for Naalakkersuisut et helt centralt politisk mål, at det grønlandske velfærdssamfund sikrer rimelige levevilkår for ældre medborgere. Stadig flere alderspensionister lever et godt liv med pensionsopsparinger, privat opsparing eller deltidsbeskæftigelse, og som derfor i mindre grad er afhængige af alderspension. Omvendt har nedslidte efter et langt arbejdsliv og ældre med et lavt rådighedsbeløb fortsat behov for alderspension. Det tager reformen højde for. Naalakkersuisut ønsker at forbedre vilkårene for de vanskeligst stillede alderspensionister ud fra princippet ”ret og pligt og fokus på de svageste”.

Borgermøder (med forbehold for ændringer)

24. august Nanortalik: Katersortafik kl. 19

25. august Narsaq: Timersortarfik kl. 19

26. august Qaqortoq: CamPus Kujalleq GU, aulaen kl. 19

I september vil der også blive afholdt en række borgermøder i Nordgrønland.

Borgermøderne vil blive afholdt på grønlandsk, men der vil være tolkning til dansk.

Der bydes på kaffe/the og kage.

Alle er velkomne

For mere information kontakt ministersekretær Sina Møller Kristiansen telefon 34 69 49