KNI præsenterer et flot resultat

Mandag d. 17. august 2015 kl. 12.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i KNI A/S. På dagsordenen var blandt andet godkendelse af seneste årsrapport.

I 2014 opnåede KNI et resultat på 58 mio. kr. efter skat. Resultatet var påvirket af en øget nettoomsætning og lavere personaleomkostninger. Disse er dog til dels modsvaret af øgede finansielle omkostninger og lavere finansielle indtægter. Samlet set har udviklingen dog haft en markant positiv effekt på årets resultat efter skat.

Herudover blev der på generalforsamlingen stemt for et udbytte på 30 mio. kr.

Formand for Naalakkersuisut udtalte på generalforsamlingen

”Vi må ikke glemme at året har budt på en milepæl i selskabets historie, som i 2014 kunne fejre 240 års jubilæum efter etableringen af KGH tilbage i 1774. Siden overdragelsen til Grønlands hjemmestyre tilbage i 1986, er der sket en stor udvikling, hvor flere af selskabets daværende enheder er blevet udskilt i separate selskaber. Mange af de selvstyreejede selskaber, der findes i dag, startede således i det daværende KGH, nuværende KNI”

For yderligere kontakt: govsec@nanoq.gl