Øget anvendelse af grønlandske byggematerialer

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq og Borgmester for Kommune Kujalleq Jørgen Wæver Johansen, samt medlemmer for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har de seneste to dage afholdt et seminar i Sydgrønland om muligheden for at øge beskæftigelsen.

Mødet har bl.a. fokuseret på igangsættelse af forsøgsbyggeri med grønlandske byggematerialer i form af bl.a. fuldstøbte betonelementer og betonsten produceret i Grønland. Der blev her set på mulighederne for at etablere en sådan produktion i Narsarsuaq, samt besigtiget bygninger i Narsarsuaq og Narsaq bygget af betonsten, dels produceret i nyere tid fra Siku Block konceptet dels amerikanske betonstens- og elementbyggerier fra 1950’erne.

Det er forventningen, at denne type byggeri - ud over øget grønlandsk beskæftigelse - vil kunne øge byggeriets levetid og økonomiske bæredygtighed betragteligt. Andre fordele er at risikoen for skimmelsvamp reduceres, og at omkostninger til den løbende vedligeholdelse er minimal.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler: ”Naalakkersuisut har på forslaget til finanslov for 2016 afsat en projekteringsbevilling, der netop beskæftiger sig med forsøg med nye lokalt producerede materialer”, og tilføjer ”Jeg ser dette som et vigtigt skridt i retning af at sikre en højere grønlandsk beskæftigelse i de kommende års byggeri”.

Borgmester Jørgen Wæver Johansen siger, ”Det er vigtigt, at vi med dette initiativ har sat en konkret handlingsplan i gang, og der er ingen tvivl om, at vi har de nødvendige kompetencer i Sydgrønland, hvor eksempelvis produktionen af Siku-blokke er et godt bud på et effektivt og langtidsholdbart grønlandsk produkt”.

På seminaret i Sydgrønland deltog bl.a. formanden for bygdebestyrelsen i Narsarsuaq, Qassiarsuk og Igaliku Mouritz Karlsen, fra Kommune Kujalleqs arbejdsmarkedsudvalg formand Simon Simonsen samt Kista Isaksen og Ole Mølgaard-Motzfeldt, Inatsisartutmedlem Ineqi Kielsen, Departementet for Boliger og Infrastruktur og Departementet for Erhverv, Handel og Arbejdsmarked. Siku Block ved Ferdinand Maqe og Jakob Knudsen præsenterede mulighederne for produktion af grønlandske betonelementer. I forlængelse af seminaret var der en fremvisning af institutioner og boliger opført med de lokalt producerede Siku-blokke.

Vittus Qujaukitsoq og Jørgen Wæver Johansen drøftede endvidere nye infrastruktur projekter i Sydgrønland, herunder potentialet for en ny lufthavn i Qaqortoq. De besigtigede i denne forbindelse vejarbejdet og det nye udviklingsområde bag Saqqaarsik/Iterlak.

Endelig var der besøg på fiskefabrikken Arctic Prime Productions, hvor beskæftigelsesvirkningerne af de nye torskekvoter blev drøftet. Kravene om forarbejdning på selskabets landanlæg har haft en meget betydelig virkning på regionens beskæftigelse. Selskabet oplyste, at de samlet set beskæftiger op mod 150 personer på landanlæg og fiskefartøjer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Jørn Skov Nielsen, e-mail jsn@nanoq.gl eller tlf.: 55 61 88 eller Kommunaldirektør Frank Hedegaard, e-mail fhj@kujalleq.gl eller tlf.: 490133