Danmarks udenrigsminister Kristian Jensen på besøg i Grønland

Kristian Jensen er i dagene 17. – 18. august på sit første besøg i Grønland som udenrigsminister, hvor han holder møder i Nuuk.

Besøget er planlagt sammen med Medlem af Naalakkersuisut med ansvar for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq. På et møde i dag, fik de to ministre mulighed for at drøfte en række vigtige samarbejdsområder, som uran, kontinentalsokkelprojektet, grønlandske produkters adgang til eksportmarkederne, IWC, samt EU- og Arktisk Råd samarbejdet. Også samarbejdet imellem Danmark og Grønland omkring Thule Air Base blev på mødet drøftet.

Kristian Jensen mødes under sit besøg også med Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse, samt medlemmer af Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg.

Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq udtaler:

”Det er vigtigt for Grønland at have en tæt dialog med den danske udenrigsminister. Det er derfor jeg har prioriteret at Kristian Jensens besøg i Grønland skulle finde sted så hurtigt efter at han har indtaget sit nye virke som muligt. Det understreger det tætte samarbejde som Grønland og Danmark har.

Besøget har givet os mulighed for at indlede en god dialog og lejlighed til at drøfte vores samarbejdsområder. Jeg har benyttet mødet med udenrigsministeren til bl.a. at fremhæve de udfordringer vi i Grønland står overfor i kølvandet på revideringen af EU sælskindsforordningen, og til at forelægge de ønsker vi har for vores fremtidige samarbejde.

Allerede senere i denne måned har vi aftalt, at Grønland bliver inddraget i afholdelsen af Udenrigsministeriets årlige møde med Danmarks ambassadører i København. Her vil en grønlandsk minister for første gang, sammen med de nye danske ministre, præsentere Naalakkersuisuts prioriteter og drøfte fælles budskaber med ambassadørerne. Den 31. august afholder USA et særligt indkaldt Arktisk ministermøde i Anchorage, Alaska. Også her er vi blevet enige om at Danmark og Grønland sammen forbereder og præsenterer vores budskaber.

Efter mødet i dag ser jeg frem til at vi med Kristian Jensen som udenrigsminister, fortsat styrker og udvikler vores samarbejde med Danmark.”

For yderligere oplysninger, kontakt AC-fuldmægtig Rebecca Lynge, Udenrigsdirektoratet
Toqq/direkte 345156 / 553328
rejl@nanoq.gl