Du skal rapportere din laksefangst

For alle, som fanger laks fra i morgen, lørdag den 15. august, uanset om man er erhvervs- eller fritidsfisker, har rapporteringspligt. Dette gælder uanset om man har fisket med garn, krog eller stang.

De skal rapportere deres fangst, hver gang de har røgtet deres garn. Fangsterne skal rapporteres ved at sende et brev, faxe eller maile til Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, GFLK. GFLK@nanoq.gl

Det er meget vigtigt at alle fangster af laks rapporteres af hensyn til et fremtidigt fiskeri.

Erhvervsfiskerne kan fiske til eget forbrug og til salg på brædter, institutioner og hoteller. Alle erhvervsfiskerne skal have licens til fiskeri.

Fritidsfiskere kan kun fiske til eget forbrug. Der er endnu ingen krav om licens til fritidsfiskerne, men dette kommer til næste år.

Årets laksekvote er på 45 tons til erhvervsfiskere og fritidsfiskere.

 

De kan her udfylde udfyldningsskemaet, og sende det til GFLK@nanoq.gl

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for fiskeri, fangst og landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl