Årsrapport - Naalakkersuisut Digitaliseringsstrategi 2014

Der er en ny rapport på gaden om digitalisering i den offentlige sektor

Naalakkersuisut ser digitalisering som en drivkraft, som både kan bidrage til at modernisere samfundet, og binde landet tættere sammen på trods af store fysiske afstande. Digitaliseringsstrategien sætter borgeren i centrum uanset, hvor denne bor i landet.

Der er udmøntet 37 initiativer i Digitaliseringsstrategien ”Digitalisering som drivkraft”, fordelt på 6 hovedtemaer. I løbet af 2014 er der blevet implementeret seks af disse initiativer; heraf videokommunikation, der som supplement til det fysiske møde med borgeren vinder indpas i den offentlige sektor. Det reducerer bl.a. den offentlige sektors rejsebudgetter samtidig med at det sikrer velfærdsydelser uanset bosætningsmønster.

Videokommunikation sikrer også en øget demokratisk involvering i samfundsudviklingen.

"Allerede nu viser fordelene ved digitalisering sig, i form af besparelser i den offentlige administration, sundhedsfaglige forbedringer gennem tele-medicin til borgerens kontakt med det offentlige.

Digitalisering er en drivkraft, som udfordrer vanetænkningen. Det kræver derfor mod, vilje og samarbejde for at lykkedes med forandringerne.

/Andreas Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Rapporten kan læses her

For yderligere kontakt: Dorte Bøge Sørensen, styrelseschef.
Mobil: +299 58 75 31 – Mail: dobs@nanoq.gl