Kim Kielsen og Doris Jakobsen deltager i Vestnordisk Råds 30 års jubilæum samt årsmøde

Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde Doris Jakobsen, deltager i dagene 10.-13. august 2015 i Vestnordisk Råds årsmøde i Runavík på Færøerne. Til årsmødet fejrer man ligeledes 30 års jubilæum for oprettelsen af Vestnordisk Råd, hvor Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen deltager

Vestnordisk Råd er et parlamentarisk samarbejde mellem Grønland, Færøerne og Island og relaterer sig til samarbejdet i Nordisk Råd.

Til markeringen af 30 års jubilæet har den islandske præsident Ólafur Ragnar Grímsson meldt sin ankomst sammen med de tre regeringsledere fra Grønland, Færøerne og Island. Kim Kielsen vil til markeringen holde en tale, hvor han blandt andet vil tale om de tre landes fællestræk. ”Særligt vores kultur og livsindstilling i Vestnorden har mange fællestræk. Vi lever tættere på og med naturen, end i mange andre lande,” siger Kim Kielsen.

Om Vestnordisk Råds betydning for Grønland udtaler Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen: ”30 års jubilæet for oprettelsen af Vestnordisk Råd markerer netop vores fælles historie samt de vigtige og tætte bånd der er mellem Grønland, Færøerne og Island. De vestnordiske parlamentarikere har gennem årene igangsat mange tiltag, som kan mærkes for vores befolkninger i de tre lande.”

Naalakkersuisoq Doris Jakobsen vil til selve årsmødet, ligesom de nordiske samarbejdsministre fra Færøerne og Island, tale til rådets medlemmer. I talen vil hun særligt komme ind på det vestnordiske samarbejde gennem årene.

”Betydningen af det vestnordiske samarbejde for Grønland er jo flere gange kommet til udtryk. Her kan man blandt andet konkret nævne sagen med revideringen af EU’s sælforordning, hvor Vestnordisk Råd med sin støtte og engagement har hjulpet til at skabe opmærksomhed omkring sagen,” siger samarbejdsminister Doris Jakobsen.

Vestnordisk Råd har gennem årene været en frontfigur, når det kommer til samarbejdet indenfor kultur samt børn og unge. Det var Vestnordisk Råd, som i 1999 oprettede Vestnordisk Børne- og Ungdomslitteraturpris. Vestnordisk Råd har endvidere beskæftiget sig med udveksling for unge i samarbejde med Nordisk Råd samt undersøgelsen ”De Unges Livssyn i Vestnorden” fra 2000.

Naalakkersuisoq Doris Jakobsen ser fremtidige muligheder for en videreudvikling af det vestnordiske samarbejde.

”Jeg ser flere aspekter i det vestnordiske samarbejde, hvor vi har mulighed for i fremtiden at udbygge vores samarbejde. Dette gælder for eksempel på sundhedsområdet, hvor blandt andet udveksling af sundhedspersonale har potentiale til at afhjælpe vores problemer med rekruttering af læger,” udtaler Naalakkersuisoq Doris Jakobsen afslutningsvist.Kontaktperson: ¨Jurist Maliina L. Lyberth, mobil +45 51 20 38 48 – mlly@nanoq.gl