Trepartsdrøftelser skal forankre reformer

Vækstskabelse og et socialt sigte er to af de vigtigste formål, som Naalakkersuisuts forslag til reformer kommer til at indeholde. Men hvis reformerne ikke bliver bredt forankret i samfundet, udebliver de ønskede effekter af reformerne angiveligt.

Derfor har Anda Uldum mandag den 10. august inviteret arbejdsmarkedets parter og Kanukoka til trepartsdrøftelser for at diskutere, hvordan og hvorledes vi bedst kan reformere vores samfund, så reformerne bliver forankret bredt i vores samfund.

På mødet var mange emner oppe at vende – lige fra den offentlige sektors indretning og størrelse, vigtigheden af at få hævet uddannelsesniveau til Naalakkersuisuts annoncerede reformer på velfærdsområdet og en indledende debat om vores bosætningsmønster. Trods emnernes forskellighed er hvert område en vigtig brik i forståelsen af, hvordan vi får løst vores aktuelle udfordringer.

”Vi havde en god dialog, hvor organisationer kom med mange praktiske input til, hvordan hverdagen opleves af deres medlemmer, og hvad der bør ændres. Det er vigtig viden at få med, når reformerne skal gennemføres”, siger en tilfreds Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, og kommer med et eksempel på en af organisationernes opfordringer:

”Naalakkersuisut skal blive bedre til at tænke i helheder og få afstemt initiativerne internt på forhånd, så de ikke stritter i forskellige retninger. En opfordring, jeg vil gå videre med til mine kollegaer i Naalakkersuisut”.

Ifølge Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer bifaldt organisationer processen og er glade for at få lov til at blive inddraget i reformarbejdet.

Mødet var det første i en møderække, der vil blive afholdt i løbet af det kommende år. Og som noget nyt vil Naalakkersuisut for Finanser og Råstoffer også deltage i de kommende møder, der vil blive afholdt. På den måde kommer Anda Uldum til at fungere som bindeleddet mellem Naalakkersuisut og deltagerne til trepartsforhandlingerne.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen

Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

 

For yderligere information kontakt : Martin Christiansen, mobil 221533