Ved fælles indsats kan vi få kommunefogeder i hele landet

nunaqarfik

Der mangler i dag kommunefogeder i 17 bygder. Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko er i løbende dialog med politiet om at få løst denne udfordring.
”Kommunefogeder har en vigtig funktion i vores samfund i forhold til at opretholde ro og orden og passe godt på deres medborgere. Derfor er det vigtigt, at vi får kommunefogeder i hele landet. Jeg havde i juni måned mulighed for at drøfte dette med politiets ledelse til et møde, og jeg ved at politiet har fokus på området”, udtaler Naalakkersuisut Mala Høy Kúko.
”Jeg ser det som en fælles udfordring at sørge for, at alle borgere i hele landet kan sove trygt om natten, velvidende at kommunefogeden er lige i nærheden til at kunne hjælpe. Ved fælles hjælp er jeg sikker på, at vi kan få alle stillinger besat, og jeg vil opfordre de dygtige og kvalificerede folk, der har en drøm om at hjælpe deres nærsamfund til at søge de ledige kommunefoged stillinger” siger Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko.
Overvejer du at blive kommunefoged kan du rette henvendelse til politiet og tale med dem om mulighederne.

For spørgsmål kontakt konstitueret afdelingschef Pernille Møller på telefon 532642