Nivi Olsen glæder sig over Atualiliiv

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Nivi Olsen glæder sig over de mange reaktioner, der har været på lanceringen af kampagnen og hjemmesiden ”Atualiliiv/Skoleklar”. Nivi Olsen udtaler i den forbindelse:

”Det har været en af mine vigtigste målsætninger siden jeg tiltrådte som Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke at sætte gang i en positiv udvikling i folkeskolen. Jeg har derfor brugt tid på at være i dialog med kommunerne og IMAK om dette, og jeg oplever en vilje til sammen at løse vores udfordringer. Men den allervigtigste relation for det enkelte barn er barnets forældre, og de er også en del af løsningen. Det er i det perspektiv lanceringen af Atualiliiv skal ses. Jeg håber at Atualiliiv kan sætte ekstra fokus på forældrenes nøglerolle for børns læring, bidrage til at skabe debat om emnet, samt, at den kan fungere som en inspirationskilde og informationsbank for de forældre, der sidder med spørgsmål til hvordan de bedst kan understøtte deres barn”.

Nivi Olsen præciserer, at Atualiliiv ikke skal ses som en fuldstændig opskrift for den gode skolestart:

”Meningen med Atualiliiv er ikke at diktere hvorledes den enkelte familie skal understøtte deres barns læring. Hvert enkelt barn er unikt, og kærlige og engagerede forældre er den vigtigste forudsætning for det gode børne- og skoleliv. Så jeg håber forældrene finder inspiration på Atualiliiv, benytter de råd de selv synes er fornuftige, og så sorterer de velmente råd fra, som de ikke mener, er rigtige for deres barn.

Endelig uddyber Nivi Olsen, at Atualiliiv kun er første skridt i en større strategi i forhold til forældrenes betydning for folkeskolen.

”Jeg vil fortsat have fokus på forældrenes rolle i forhold til folkeskolen. Jeg har derfor et arbejde i gang med at sikre muligheden for, at forældre til børn i skolealderen kan få en stærkere stemme i debatten på landsplan, og jeg ser blandt andet på hvorledes vi fra Selvstyrets side kan understøtte dette.”

For yderligere kommentar, kontakt Daniel Gottrup på +299 499478 eller dago@nanoq.gl

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Daniel Gottrup

Afdelingsleder