Laksefiskeriet starter 15. august

Årets laksekvote er på 45 tons til erhvervsfiskere og fritidsfiskere.

Laksefiskeriet begynder lørdag den 15. august og slutter den 31. oktober eller når kvoten er opfisket.

Erhvervsfiskerne kan fiske til eget forbrug og til salg på brædter, institutioner og hoteller m.v. Alle erhvervsfiskerne skal have licens til fiskeri.

Fritidsfiskere kan kun fiske til eget forbrug. Der er endnu ingen krav om licens til fritidsfiskerne, men dette kommer til næste år.

Det er meget vigtigt at alle fangster af laks rapporteres af hensyn til et fremtidigt fiskeri. Rapporteringspligten indskærpes derfor. 

Der er rapporteringspligt for erhvervs- og fritidsfiskere. De skal rapportere hver gang man har røgtet garn. Alle fangsterne skal rapporteres ved at ringe eller maile til Grønlands Fiskeri Licens Kontrol, GFLK.

Departementet vil øge informationskampagnerne omkring reglerne og rapportering for at sikre bedre rapportering, ligesom GFLK vil øge kontrollen i sæsonen.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, departementet for fiskeri, fangst og landbrug. E-mail: emanuel@nanoq.gl