Uranoplysning august 2015

Naalakkersuisut inviterer hermed interesserede borgere i Midt- og Sydgrønland til borgermøder om oplysning om uran på følgende steder på følgende datoer:

Nuuk – lørdag 15. august kl. 15 i forsamlingshuset
Maniitsoq – søndag 16. august kl. 13 på Hotel Maniitsoq
Paamiut – mandag 17. august kl. 19 i forsamlingshuset
Narsarsuaq – tirsdag 18. august kl. 19 på Hotel Narsarsuaq
Igaliku – onsdag 19. august kl. 15.30 på skolen

Borgermøderne er i lighed med de i juni 2014 og de i maj/juni 2015 afholdte borgermøder uden politisk deltagelse. De er tilrettelagt med henblik på at give borgerne i de besøgte byer og bygder mulighed for at høre om efterforskning og udnyttelse af uran. Foredragsholderne er erfarne videnskabsfolk med mange års erfaring inden for deres respektive specialfelter: geologi, miljøbeskyttelse, minedrift og borgerinddragelse.

For nærmere information om programmet klik her