Moskusokserne i Nuuk Fjorden er fredet

I forbindelse med rensdyrjagten i Nuuk Fjorden, som skal forløbe fra den 1. august, skal det hermed meddeles fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN), at moskusokserne i Nuuk Fjorden er totalfredet.

Undersøgelse af moskusokserne i Nuuk Fjorden er startet og skal i den kommende tid forløbe foreløbigt. Moskusokser, der under rensdyrjagt observeres, må derfor ikke jages eller på anden måde forstyrres.
Moskusokser, som observeres under rensdyrjagt i Nuuk Fjorden, skal meddeles til APNN og man skal på denne måde meddele, hvor mange moskusokser man har set og hvor man har set dem. Moskusokser, som på denne måde bliver meddelt, vil blive medtaget i undersøgelserne og planlægningen omkring moskusokserne.

Hvis man under rensdyrjagt observerer ulovligt fangede moskusokser i Nuuk Fjorden eller har viden om ulovlig jagt på moskusokser skal dette ligeledes meddeles til APNN.

Hvis man ønsker yderligere informationer eller har meddelelser kan man henvende sig til Fg. Afdelingschef Nuka Møller Lund, tlf. 345345, numl@nanoq.gl.