Klog på affald

Selvstyret, kommunerne og KTI, Jern- og Metalskolen har i fællesskab skabt en ny uddannelsesmulighed i Grønland indenfor affaldsområdet. Som noget nyt tilbydes en uddannelse som affaldstekniker.

Den nye affaldsteknikeruddannelse er vigtig i forhold til at sikre en bedre håndtering af affaldet og en mere effektiv drift af landets miljøanlæg. Den gør det derudover muligt for de medarbejdere, som allerede arbejder med affaldshåndtering at opkvalificere sig og få papir på deres færdigheder.

”Kommunerne har givet udtryk for, at de har et stort behov for faglært arbejdskraft til at drive forbrændingsanlæggene og modtagestationerne for farligt affald, så jeg er rigtig glad for, at det som noget nyt er lykkedes at tilbyde en uddannelse netop indenfor affaldsområdet”, udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko

Den nye uddannelse vil fungere som en overbygning til den terminalmedarbejderuddannelse, som allerede udbydes af KTI, Jern- og Metalskolen. Terminalmedarbejderuddannelsen tager 1½ år, hvorefter det tager yderligere 1½ år at specialisere sig som affaldstekniker. Den første årgang affaldsteknikere vil dermed være færdiguddannede i 2018.

”Den nye uddannelse skaber mulighed for, at dygtige driftsfolk, der allerede i dag arbejder med affaldshåndtering, kan få dokumenteret og udbygget deres viden på området. Uddannelsen til affaldstekniker kan således bane vej for, at flere får dokumenteret deres kunnen. Dette kan føre til højere lønninger og dermed også bedre fastholdelse, hvilket er vigtigt i forhold til at få skabt varige forbedringer til glæde for vores miljø og sundhed.” udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko.

De nye affaldsteknikere vil bl.a. komme til at lære om håndtering af olie- og kemikalieaffald, myndighedskrav til affaldshåndtering, genbrug og sikkerhed omkring håndteringen af affald. Derudover skal de studerende vælge et specialefag, som f.eks. kan handle om røgrensning eller drift og vedligeholdelse af mindre forbrændingsanlæg. Alle emner der relaterer sig direkte til de udfordringer, som Grønland står overfor på affaldsområdet.

”Jeg vil gerne rette en stor tak til KTI, Jern- og Metalskolen, KANUKOKA, kommunerne og ikke mindst Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Uden alles store indsats ville affaldsteknikeruddannelsen ikke være blevet til virkelighed,” udtaler Naalakkersuisoq Mala Høy Kúko.

For yderligere oplysninger kontakt konstitueret departementschef Mette Skarregaard Pedersen tlf: +299345122 e-mail: mesp@nanoq.gl