Arktisk Højsøfiskeri

Stemningsbillede

De 5 arktiske kyststater ”Arctic 5” har netop underskrevet en deklaration om arktisk højsøfiskeri, som har til formål at beskytte det arktiske ocean mod ureguleret fiskeri

De 5 arktiske kyststater har netop underskrevet en deklaration om beskyttelse af ureguleret fiskeri i den arktiske højsø. Underskrivelsen fandt sted 16. juli 2015 i Oslo på ambassadørniveau.

Kyststatsmøderne om evt. fremtidigt fiskeri i den arktiske højsø, er oprindelig initieret af USA som mødtes til drøftelser senest i Nuuk i februar 2014, hvor parterne har drøftet mulighederne og blev enige om en tekst til en kyststatsaftale.

De fem kyststater er blevet enige om, at tilgangen til fremtidigt fiskeri i den arktiske højsø skal baseres på forsigtighedsprincippet.

Dette stykke arbejde er nu mundet ud i en deklaration som bl.a. indeholder følgende hovedpunkter:

  • Kommercielt fiskeri i den arktiske højsø må udelukkende finde sted i overensstemmelse med en aftale, der følger internationale moderne standarder og i overensstemmelse med regionale fiskeriorganisationer,
  • fælles program for videnskabelige undersøgelser,
  • koordineret kontrol og overvågning og
  • al ikke-kommercielt fiskeri skal være baseret på videnskabelig rådgivning, og data herfra skal deles.

Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse udtaler:

”Jeg er glad for at vi i de 5 arktiske kyststater er blevet enige om, at enhver form for fiskeriaktivitet skal ske på forsigtighedsprincippet og udgangspunktet skal være et sundt og bæredygtigt fiskeri i dette område. Det er vigtigt for os, at implementeringen af denne aftale fortsat skal ske på baggrund af inddragelse af de lokale befolkninger i de 5 kyststater, og at der er ligeledes en opfordring til andre stater om at tilslutte sig på disse vilkår”.

 

For nærmere oplysninger kontakt afdelingschef Emanuel Rosing +299 345332.