10 mio. til forbedring af miljøanlæg

Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko giver tilskud til kommunerne til etablering og forbedring af de miljøteknologiske anlæg.

Som en del af Finanslov 2015 afsatte Naalakkersuisut 14,4 mio. kr. til bedre miljøanlæg. 10 mio. af disse bliver nu givet som tilskud til forbedring af kommunernes miljøanlæg. Midlerne går bl.a. til en teknisk gennemgang af forbrændingsanlæggene i de seks største byer. Med den tekniske gennemgang i hånden vil kommunerne på længere sigt være i stand til sikre en bedre vedligeholdelse og en nødvendig forbedring af anlæggene, så de bliver mere miljøvenlige. Udledningen af dioxin fra anlæggene er i dag mange steder alt for høj, hvilket kan have alvorlige sundheds- og miljømæssige konsekvenser. Så det er vigtigt, at arbejde hen mod en bedre og mere tidsvarende rensning af røgen fra forbrændingsanlæggene.

 
Derudover støttes en række forskellige projekter, der på hver sin måde arbejder med affaldshåndtering. I Qaanaaq og Qasigiannguit er der givet tilskud til at etablere modtagefaciliteter til farligt affald. Med disse faciliteter er en vigtig prioritet i Naalakkersuisuts Affaldsanlægssektorplan opnået.
”Udbredelsen af modtagefaciliteter til alle byer har længe været en prioritet, så det er tilfredsstillende, at vi nu får de sidste byer med – og dermed når vores mål. Vi er i Naalakkersuisut glade for at kunne give kommunerne en hjælpende hånd med affaldshåndteringen, og vi ser frem til at følge de forskellige projekter, som nu bliver sat i gang. Samtidig vil jeg gerne understrege, at det forudsættes, at kommunerne medvirker til finansieringen af de kommunale anlæg,” udtaler Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko.

De resterende projekter, som har fået støtte, omhandler indkøb af en neddeler til forbrændingsanlægget i Qaqortoq, miljøcontainere til Maniitsoq og Sisimiut, en ballepresser til brændbart affald i Sermersooq kommune og opsamlingsstationer til glas og metal I Ilulissat og Aasiaat. Disse projekter forventes blandt andet at gøre det nemmere og sikrere for medarbejderne at håndtere farligt affald, sørge for at forbrændingsanlægget i Qaqortoq fungerer mere effektivt og kunne sætte skub i kildesorteringen i Ilulissat og Aasiaat.

 
De resterende 4,4 mio. kroner vil enten blive uddelt senere på året eller overflyttet til næste finansår. Midlerne anvendes til tilskud, som ydes i henhold til Naalakkersuisuts affaldsanlægssektorplan, hvor følgende fire indsatsområder er prioriteret:
- Anlæg til håndtering af farligt affald
- Indretning af kontrollerede deponier
- Natrenovationsanlæg
- Forbrændingsanlæg

 

For yderligere kontakt:

Konstituerede departementschef Mette Skarregaard Pedersen tlf: +299345122 e-mail: mesp@nanoq.gl