Selvstyret og KANUKOKA indgår bloktilskudsaftale for 2016

Penge

1.319.849.000 kroner. Så stort beløb modtager kommunerne i bloktilskud fra Selvstyret i 2016. Det er de to parter blevet enige om. Kommunernes bloktilskud fra Selvstyret går til at dække en række udgifter – lige fra de lovbundne udgifter som boligsikring og førtidspension til udgifter til handicappede og døgninstitutioner.

Selvstyret og KANUKOKA er blevet enige om et dybere og større samarbejde på alle de felter, hvor de har fælles interesser. Det drejer sig blandt andet om at blive bedre til at koordinere indsatserne sammen – og i fællesskab påbegynde en række analyser, så vi bliver mere effektive og anvender vores midler mere optimalt. Eksempler på indsatser er en opfølgning på evalueringen af folkeskolen, ungeindsats, digitalisering, førtidspensionsreform og de områder med delt finansiering.

"Vi er tilfredse med, at vi har fået aftalen om bloktilskuddet i hus. Det gør det nemmere for de fire kommuner at planlægge næste års budget”, kommer det samstemmende fra Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser, og Palle Jerimiassen, formand for KANUKOKA.

Selvstyret har blandt andet igangsat en række initiativer og reformer inden for folkeskolen, ungeindsats-området og førtidspension med det formål at tilpasse strukturen, så de afspejler fremtidens udfordringer. Her er samarbejdet særligt vigtigt, idet indsatsen på de nævnte områder sker i kommunerne. Så når der skal ske en styrkelse af skole- og hjemsamarbejde, sker det ude i kommunernes folkeskoler. Og når flere unge skal gøres uddannelsesparate – eller flere af fremtidens førtidspensionister kommer i fleksjob, ja, så er det de kommunale ansatte, der står for opgaven.

Derfor er det helt naturligt at øge samarbejdet med landets kommuner, ifølge Anda Uldum:

”Vi har en fælles interesse i at styrke de nævnte områder, så vi får løst samfundets strukturelle problemer. Det er en forudsætning for, at vi kan få vendt udviklingen – og komme ud af krisen som et stærkere samfund”.

KANUKOKAs formand er enig og supplerer:

”Kommunernes økonomi er presset. Derfor bliver vi nødt til at gå nye veje for at finde ud af, hvordan vi kan gøre tingene bedre – til glæde for landets borgere. Aftalen er et skridt i den rigtige retning”.

 

Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser

Palle Jerimiassen, formand for KANUKOKA

 

For yderligere information kontakt pressekoordinator Martin Christiansen på mobil +299 22 15 33 eller e-mail mchr@nanoq.gl.