Nordisk Minister Råd støtter Inuit Sila

Stemningsbillede

Nordisk Minister Råd støtter Inuit Sila - en kampagne om sælfangst og inuit levevis i arktiske små kystsamfund

Sælkampagnen Inuit Sila er for 2015 blevet udvalgt til at få støtte fra puljen for politiske prioriteringer i det arktiske samarbejdsprogram under Nordisk Minister Råd. Det vil være de første vigtige skridt ud over Danmarks grænser, og passe ind i den langsigtede strategi, som går ud på at brede projektet ud til Skandinavien og resten af Europa.

Skandinavien er et væsentligt marked for Grønland og grønlandske sælskind, derfor er formidlingen af Inuits levevilkår og traditioner af væsentlig betydning både kulturelt og erhvervsmæssigt.

Naalakkersuisut har i de sidste tre år i samarbejde med KNAPK støttet sælkampagnen Inuit Silas arbejde, der har haft fokus på Grønland og Danmark. Det er et arbejde, som har gjort en betydelig forskel i Danmark, såvel i forhold til politisk bevågenhed, som mediemæssigt og i den brede offentlighed.

EU forbød handel med sælprodukter i 2009 af hensyn til europæiske borgeres bekymringer ved sælfangst. Forordningen tillod dog en undtagelse for produkter fra sæler fanget af Inuit og andre oprindelige samfund. Forbuddet har, trods en intention om ikke at påvirke inuitsamfund negativt, haft alvorlige konsekvenser for Grønland, da salgsdata fra Great Greenland A/S viser, at Inuitundtagelsen reelt set ikke fungerer i praksis. Bl.a. er der i EU ikke forbrugertillid til Inuit-sælprodukter.

Inuit Silas arbejde er med til at styrke forståelsen af fangernes vilkår og vores lands traditioner, herunder at sælfangst og handel med sælprodukter er et legitimt erhverv. Nordisk opbakning er af central betydning for den fortsatte støtte af og indsats for de grønlandske sælfangere og deres rettigheder og vilkår.

 

For yderligere oplysninger, kontakt fung. afdelingschef Nette Levermann på telefon +299 34 53 44 eller Ole Ørum fra Inuit Sila på telefon + 45 26 14 28 14.