Landbrugsrådets 36. møde i Qaqortoq

Landbrugsrådet har afholdt sit 36. møde i Qaqortoq d. 1 juli 2015

Landbrugsrådet har på sit møde drøftet en række væsentlige emner og vil bruge anledningen til at udtale sig om følgende:

Landbrugsrådet vil først og fremmest takke Naalakkersuisut for de ekstra 6 mio. kr. der skal bruges til opfølgning af Landbrugskommissionens anbefalinger i dens betænkning, herunder at anvende midlerne til:

1. Fornyelse og renovering af stalde, herunder staldgulve

2. Anskaffelse af moderfår

3. Øgning af markveje og udvidelse af marker

4. Øgning af antallet eller størrelsen af drivhuse

5. Øget anvendelse af grøn energi.

Landbrugsrådet opfordrer Naalakkersuisut i tæt samarbejde med Konsulenttjenesten for Landbrug og Kommune Kujalleq at der udarbejdes klare regler der forhindrer at et fåreholdersted bare forlades. Der skal stilles krav om hvordan dyrene skal plejes og håndteres når et fåreholdersted forlades. Desuden skal der også laves regler om hvad der skal ske med fåreholderstedet i forhold til de økonomiske forhold så fåreholderstedet kan overdrages til en ny ejer.

Landbrugsrådet er af den klare opfattelse at fåreholdersteder skal opretholdes og udvides, for på den måde at sikre slagtedyr til Neqi A/S. Det betyder at der dels sikres fortsættelse af etablerede fåreholdersteder og ingen reduktion af slagtedyr.

Landbrugsrådet er blevet orienteret om de landsatte moskusokser ved Nanortalik, og i den anledning appellerer til at moskusokser ved Nanortalik ikke reduceres før der foreligger et forslag til kvoter når tiden kommer til udnyttelse af ressourcen. Landbrugsrådet opfordrer desuden til at folk tager billeder når dyrenes observeres i området.

Landbrugsrådet vil gratulere SPS for 100 års jubilæet for indførsel af islandske får til Grønland samt at fåreavl blev et erhverv. I den anledning vil Landbrugsrådet benytte lejligheden til at opfordre både Kommune Kujalleq, Naalakkersuisut og Inatsisartut om at tænke langsigtigt og innovativt på landbrugserhvervets fremtid som en vigtig bidragyder til det grønlandske samfund.

 

På Landbrugsrådets vegne

Niels Lund
Formand