Nyttig uranviden indsamlet på oplysningstur til Canada

Vittus En delegation ledet af Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq og borgmester Jørgen Wæver Johansen og med deltagelse af lokalpolitikere fra Kommune Kujalleq har i dagene 12.-17. juni været på besøg i Canada, for at høre nærmere om de canadiske erfaringer med uranminedrift, regulering af området og ikke mindst miljø- og socioøkonomiske virkninger af mineaktiviteterne.

Oplysningsturen er en del af den vidensopbygning, som pågår inden samfundet skal tage stilling til en eventuel ansøgning om udnyttelse af sjældne jordarter og uran ved Kuannersuit (Kvanefjeld) samt andre potentielle mineprojekter i de kommende år.

Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq oplyser: ”Naalakkersuisut ønsker at få mest muligt udbytte ud af det kommende Kuannersuit projekt i Sydgrønland, både økonomisk og i form af arbejdspladser. Vi har derfor - ud over reguleringsmæssige forhold - fokuseret på miljø- og samfundsøkonomiske forhold på vores oplysningstur til Canada, og hvilke erfaringer canadierne har med reguleringen af disse forhold”.

I løbet af de 5 mødedage i Canada har der i et stramt pakket program været afholdt møder med repræsentanter fra både de føderale og lokale regeringer i Ottawa og Regina. Derudover har delegationen mødtes med interesseorganisationer, private selskaber, politikere og eksperter i bl.a. IBA aftaler (samarbejdsaftaler).

Møderækken startede med et oplæg fra Nunavut Impact Review Board (NIRB), som fortalte om den netop afsluttede proces med behandling af en uran udnyttelsesansøgning i Nunavut. Herefter hørte delegationen om erfaringer med IBA aftaler specifikt i forhold til uranprojekter. Der var arrangeret et møde med en repræsentant fra lokal virksomhed fra Baker Lake i Nunavut, som kunne fortælle om erfaringer og udfordringer set fra et inuit ejet selskab, i forhold til leverandøropgaver til et uranselskab.

Dernæst mødtes delegationen med Minister for Økonomisk Udvikling og Transport Monica Ell og hendes embedsfolk fra Nunavut regeringen, for at høre om erfaringer med de nuværende råstofprojekter i området.

Senere på turen besøgte delegationen Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC), for at høre nærmere om, hvordan den canadiske føderale regering foretager regulering af uranminer og relaterede nukleare anlæg. Her fik deltagerne et indblik i, hvordan eksportkontrol håndteres og hvilke sikkerhedsforanstaltninger (safeguards) der opstilles, samt et indblik i den omfattende rapportering, der løbende skal tilgå det Internationale Atom Energi Agentur (IAEA). Senere samme dag var der møde med interesseorganisationen Canadian Nuclear Association (CNA), som bl.a. repræsenterer en række uranselskaber i Canada.

Herefter tog delegationen fra Ottawa til Regina, for at mødes med repræsentanter fra lokalregeringen i Saskatchewan, som er den delstat, hvor de canadiske uranminer ligger. Her blev der på et heldagsseminar fortalt om erfaringer med høringer og lokal inddragelse i de uranprojekter, der er beliggende i Saskatchewan. Seminaret gav en masse input til fremtidige forhandlinger og regulering som delegationen kan tage med hjem til Grønland til brug i det videre arbejde. Endelig sluttede turen af med et interessant møde med CanNorth, et privat selskab der i mange år har arbejdet med bl.a. borgerinddragelse og monitering.

En rapport om besøget vil blive udarbejdet og lagt ud på selvstyrets hjemmeside om uran på www.naalakkersuisut.gl.

Jørgen Wæver Johansen fra Kommune Kujalleq udtaler efter besøget i Canada: ”Det har været interessant at se, hvordan de lokale regeringer og borgere har grebet de store udfordringer an i Canada. Jeg har nu set, at urandrift kan håndteres forsvarligt og har bl.a. oplevet, at borgere som ellers havde udsigt til arbejdsløshed, er blomstret op pga. de nye jobmuligheder i minerne. Besøget har givet kommunen gode input til de krav, vi vil stille til en eventuel kommende mine ved Kuannersuit samt til andre mineprojekter i de kommende år”.

Der forventes en ansøgning om udnyttelse af Kuannersuit projektet med efterfølgende høringer i 2016.

For nærmere information kontakt ministersekretær Thomas Kjærgaard på mobil 580858 eller Kommunaldirektør Frank Hedegaard på mobil 490133