Forvaltningsrevision af administrationen af makrelansøgninger

Makrel

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har aftalt med Selvstyrets eksterne revision, at der gennemføres en forvaltningsrevision af administrationen af makrelkvote ansøgninger. Årsagen til denne beslutning er bl.a. kritikken som har været i forbindelse med fordelingen af makrelkvoten og et ønske om at sikre et godt grundlag for den fremtidige administration af sagsområdet.

Forvaltningsrevisionen skal undersøge rammerne som forvaltningen arbejder under, herunder om departementet har levet op til gældende lovgivning samt god offentlig forvaltningsskik. Revisionsarbejdet skal være afsluttet ultimo september 2015. Undersøgelsen udføres af Selvstyrets eksterne revision som offentlig­hedens tillidsrepræsentant i overensstemmelse med revisorlovgiv­ningens bestemmelser herom, hvilket vil sige, at der er tale om en fuldstændig uvildig og uafhængig undersøgelse. Rapporten afleveres samtidig til orientering hos Inatsisartut Revisionsudvalg og Inatsisartut Fiskeri, Fangst og Landbrugs­udvalg.

For yderligere oplysning kontakt Jørgen Isak Olsen på telefon 345000