Problembjørnene om foråret

APNN skal oplyse om forsigtighed og agtpågivenhed når man færdes ude i naturen i denne tid.

APNN har opdateret retningslinjer for observation af isbjørne, som er vedlagt.

APNN skal i den forbindelse oplyse at hunner i følgeskab af en eller flere unger er totalfredet.

Det er strengt forbudt at nedlægge problembjørne, hvis ikke man har en gyldig licens som erhvervsfanger, og kvoten er opbrugt. Eller hvis man ikke har fået en forudgående tilladelse om nødværgeaflivning fra APNN.

Kun i yderste nødstilfælde (nødværge eller nødret), hvor man vurderer ens eller andres liv i fare, er det tilladt at aflive en isbjørn.

Der vedlægges denne meddelelse, ”Retningslinjer for observationer af isbjørne”, samt et skema der skal bruges til ”Rapportering af interaktion med en isbjørn”.

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos afdelingschef: Amalie Jessen, Tlf. nr. + 299 55 33 42 eller + 299 34 53 04, amalie@nanoq.gl

De seneste års opgjorte tilfælde af isbjørne skudt i selvforsvar/nødværge og aflivede problembjørne.

2011       
By  Bestand  Dato  Antal 
Kangerlussuaq  Davidsstræde  07-11  1
Nuuk  Østgrønland  30-07  1
Ittoqqortoormiit  Østgrønland  01-10  1
       
2012      
Qeqertarsuaq  Baffin Bugten  14-01  1
Tasiilaq  Østgrønland  15-01 
Aasiaat  Baffin Bugten  22-02 
Nanortalik  Østgrønland  30-04 
Nuuk  Østgrønland   juni
Kangaatsiaq  Baffin Bugten  23-10  3
       
2013      
Nanortalik Østgrønland   25-02
Nanortalik  Østgrønland   25-02
Qaqortoq  Østgrønland   16-04
       
2014      
Aappilattoq  Baffin Bugten   08-07 1
Ittoqqortoormiit  Østgrønland   13-08
Mestersvig station  Østgrønland   17-08
       
I alt      19