Rensdyr og Moskusokser 2015/2016

Fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser 2015 og 2016 vinter

Hermed meddeles fra APNN fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser 2015 og 2016 vinter.

Rensdyr

  1. Gældende for alle regioner: Erhvervsfangst af rensdyr og fritidsjagt på rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. oktober.
  2. Region 1 (Naternaq), Region 2 ( Kangerlussuaq-Sisimiut), Region 4 (Ameralik), Region 5 (Qeqertarsuatsiaat), Region 6 (Qassit) samt Region 7 (Neria): Erhvervsfangere i hver af de pågældende regioner tildeles en kvote på 100 rensdyr til vinterfangst med fangstperiode på 3 uger.
  3. Region 8 (Nuussuaq): Der tildeles en kvote på 150 rensdyr til vinterfangst med fangstperiode på 3 uger. 
  4. Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Eventuelle ændringer og kvotesat vinterfangst i en afgrænset periode og i et afgrænset om råde kan diskuteres i samråd mellem fangerne og relevant kommune.

Begrundelser:
Erhvervsfangere i Regioner 1, 4, 5, 6, 7 og 8 tildeles en begrænset kvote til vinterfangst. Der tildeles i Region 2 efter forslag fra Fangstrådet en kvote på 100 rensdyr til vinterfangst for erhvervsfangere. Det er dog kun vinterfangsten i Region 8 der har baggrund i biologisk anbefaling.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af rensdyr samt fangst af rensdyr.

Moskusokser 

 5.

 

 

Maniitsoq-bestanden: Der vil i forbindelse med ønske om genåbning af erhvervsfangst i det midlertidigt lukkede Jagtområde 2 sydøst for Kangerlussuaq blive set på dette, når fangstperioden for vinterfangst af moskusokser nærmer sig. Vinterfangst af moskusokser 2016 i Jagtområde 3 for erhvervsfangere starter 10. januar og forløber til og med 10. marts og der vil i denne periode være mulighed for fritidsjagt på moskusokser om vinteren i Jagt område 1. 

 6.

 Sigguk: Moskusoksekvoten øges til 100 dyr.

 7.

Ittoqqortoormiit: Fangstperioderne suppleres med en periode fra 10. november til 10. december.

 8.

 

 Ivittuut-bestanden: Der bliver for efterårsfangst af moskusokser særskilte fangstperioder for erhvervsfangere fra Kujalleq, fra Nuuk/Paamiut samt fra Arsuk og ligeledes særskilt fangstperiode for fritidsjægere. Der fortsættes med selektiv fangst for at undgå problemet med skævskydning mellem hanner og hunner.

Begrundelser: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 2 ved Kangerlussuaq er fortsat lukket med det formål at få moskusokserne tilbage til det pågældende område. Efter forslag fra Fangstrådet og KNAPP i Uummannaq øges moskusoksekvoten for Sigguk. Fangstperioderne for moskusokser i Ittoqqortoormiit suppleres efter ønske fra Kommuneqarfik Sermersooq med en fangstperiode.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af moskusokser samt fangst af moskusokser. Der kan til APNN ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er eller helikopter.

 

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos:

Amalie Jessen
amalie@nanoq.gl
Tlf. 55 33 42

                                                                  

Bilag 1:
Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner.

Bilag 2:
Fangsttal for rensdyr og moskusokser i de foregående år indrapporteret med skemaet i PINIARNEQ.

Bilag 3:
Region 1-11 for rensdyr i Vestgrønland 2015 og 2016 vinter.

Bilag 4:
Moskusoksebestande i Grønland 2015 og 2016 vinter.

Bilag 5:
Jagtområde 1, 2 og 3 for moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.

Bilag 6:
Rådgivning fra Grønlands Naturinstitut.

Bilag 7:
Høringssvar i forkortede udgaver.