Tillykke GUX

Billede af det Grønlandske flag Dette års studenter kan for første gang kalde sig studenter fra GUX. GUX er som følge af gymnasiereformen i 2012 navnet på Den gymnasiale uddannelse, der har til hovedformål at sikre en uddannelsesudvikling, der skaber en bedre uddannelse for flere elever.

I anerkendelse af, hvor meget det betyder for landet, at flere unge uddanner sig og at de unge er vedholdende og gennemfører uddannelserne, ønsker Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Nivi Olsen, at fejre gymnasieskolernes indsats inden for to kategorier: ”Bedste fremmøde” og ”Bedste fastholdelse”. Nivi Olsen vil derfor uddele to priser hvert år, som tilfalder de gymnasieskoler, der placerer sig bedst indenfor hver af de to kategorier. Priserne vil blive uddelt i forbindelse med gymnasieskolernes dimission.

Med priser til uddannelsesinstitutionen ønsker Nivi Olsen at anerkende og sætte fokus på uddannelsesinstitutioners store og vigtige rolle med henblik på at udvikle, udfordre og støtte deres elever og studerende, fagligt og personligt, i ambitionen om at færdiggøre deres påbegyndte uddannelse.

”Alle uddannelsesinstitutioner, ikke kun gymnasieskolerne, spiller en stadig vigtigere rolle i vores samfund i takt med en fokuseret uddannelsesindsats og et stigende uddannelsesniveau” siger Nivi Olsen og fortsætter ”Uddannelsesinstitutionerne: Folkeskolen, ungdoms- og de videregående uddannelser er ikke kun med til at uddanne kokke, lærere, sygeplejesker mm., de uddanner også eleverne og de studerende til at blive aktive deltagende medborgere. Det er den ramme og kultur uddannelsesinstitutionerne opbygger, der sikrer, at eleverne ikke blot bliver fagligt dygtige, men også bliver klar til tilværelsen videre frem. Det er således uddannelsesinstitutionernes, her helt specifikt gymnasieskolernes, indsats for at skabe de bedst mulige rammer for deres elever, jeg ønsker at anerkende.”

Prisen for ”Bedste fremmøde” tildeles GUX Nuuk, i tæt kapløb med KTIs gymnasieskole, som er den gymnasieskole, der i 2015, vurderes på bedste vis at have formået at skabe rammer for eleverne, der motiverer og tilskynder disse til at møde til den daglige undervisning.

Prisen for ”Bedste fastholdelse” går i år ligeledes til GUX Nuuk, her i en tæt slutspurt med Campus Kujalleqs gymnasieskole. Prisen tildeles den gymnasieskole, der på bedste vis formår at fastholde sine elever i den gymnasiale uddannelse.

”Kapløbet i mellem gymnasieskolerne har været tæt, og jeg håber, at priserne med tiden vil få deres eget liv og være med til at sætte fokus på og erkende skolernes vigtige rolle. Tillykke GUX med dit første kuld studenter – vi håber at fejre mange flere i fremtiden”Få mere viden om GUX
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Jesper V. Nielsen
jvni@nanoq.gl
Toqq/direkte 345623