Grønland i EU - Naalakkersuisut til seminar i Bruxelles

Grønlands Repræsentationen i Bruxelles afholdte d. 23. juni et seminar med over-skriften: “Grønland i Arktis – Økonomisk diversificering og bæredygtig udvikling.” med efterfølgende Nationaldagsreception.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq og Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, Andreas Uldum var hovedtalere ved seminaret. Vittus Qujaukitsoq satte særligt fokus på at skabe et attraktivt investeringsklima for at fremme vækst i handel, erhvervslivet og beskæftigelse, hvorefter Andreas Uldum præsenterede mulighederne for investering i olie og mineral sektoren.

Vittus Qujaukitsoq understregede i forbindelse med seminaret vigtigheden af at fremme Grønlands prioriteter i EU; ”EU er en af vores største handelspartnere foruden Danmark og der er en gode forudsætninger for at videreudvikle samarbejdet til gode for Grønlands fremtidige økonomiske udvikling. Det er derfor naturligt at vi fra Grønland gør en indsats for at øge interessen for EU-landene og kommissionens i investeringer i Grønland.”

Andreas Uldum pointerede desuden at; ”Der er behov for økonomisk diversificering i Grønland og det er helt oplagt primært at basere den på vores naturlige ressourcer. Da den grønlandske økonomi er begrænset er der dog brug for investeringer udefra for at påbegynde og sikre den en udvikling.”

Det velbesøgte seminar havde til formål at belyse de mange muligheder for investering i Grønland samt eventuelle udfordringer. Udover Naalakkersuisut var der fra Grønland deltagelse ved Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Finansdepartementet, Greenland Holding og Grønlands Erhverv. Talerne orienterede om diverse muligheder og udfordringer indenfor en række områder fra stor-skala investeringer i Grønland til sælfangst og eksport af sælprodukter.

Endeligt satte seminaret fokus på EU’s nye investeringsplan, der skal stille risikovillig kapital til rådighed for investeringsprojekter for at skabe vækst i EU. Grønland kan gennem sin associering til EU som Oversøisk Land (OLT) blive berettiget til adgang til fonden, der skal finansiere investeringsplanen.

Seminaret blev efterfulgt af en reception for at fejre Grønlands nationaldag. Hotel Arctic’s køkkenchef, Jeppe Ejvind Nielsen, tilberedte til formålet en populær buffet af grønlandsk fisk og skaldyr, sponsoreret af Polar Seafood. Et bred udsnit fra EU-institutionerne deltog, inklusiv Europa Kommissionen, Europa Parlamentet, bilaterale ambassader og repræsentationer og interesseorganisationer.

For yderligere informationer kontakt; Repræsentationschef, Lida Skifte Lennert, mobil +32 499 99 9858.